PRIVACY STATEMENT ALLURE COSMETICS

 

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die ALLURE COSMETICS verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van ALLURE COSMETICS, of om een andere reden persoonsgegevens aan ALLURE COSMETICS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy statement te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy statement door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ALLURE COSMETICS, Randel 13 Marum,  KvK nummer 01082563
De salon is bereikbaar via info@allurecosmetics.com

2. Welke gegevens verwerkt ALLURE COSMETICS en voor welk doel
2.1          De volgende persoonsgegevens verwerkt:
                a) voor- en achternaam, geboortedatum
                b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
                c) telefoonnummer,  e-mailadres,
                d) Eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier PMU
                e) Voor – en na foto’s


2.2          ALLURE COSMETICS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan;
b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ALLURE COSMETICS;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren;

d) voor- en na foto’s van PMU worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van PMU, huid of nagels worden alleen gedeeld op Social Media of op onze website geplaatst, na toestemming van u;

 

E-mail berichtgeving:

ALLURE COSMETICS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over ALLURE COSMETICS toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

ALLURE COSMETICS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ALLURE COSMETICS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2       Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ALLURE COSMETICS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

5. Verwijdering en vragen klachten
 

5.1       Via de eigenaresse van ALLURE COSMETICS kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ALLURE COSMETICS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2       Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3       Indien je klachten hebt over de wijze waarop ALLURE COSMETICS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy statement kunnen worden gericht aan eigenaresse van ALLURE COSMETICS via info@allurecosmetics.nl


6. Wijzigingen

Ons Privacy statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy statement te bekijken.